STATS
English Eesti

AJAX

AJAX

( < Asynchronous JavaScript And XML, "asünkroonne JavaScript ja XML") veebiarenduse meetodikogum asünkroonsete veebirakenduste loomiseks; täpsemalt vt näiteks

https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

https://www.tutorialspoint.com/ajax/what_is_ajax.htm

https://www.codeproject.com/Articles/31155/Ajax-Tutorial-for-Beginners-Part

Määratlevad allikad