STATS
English Eesti

absolute vector

absoluutvektor

raalgraafikas: vektor, mille algus- ja lõpupunktid on määratletud absoluutkoordinaatides

Määratlevad allikad