STATS
English Eesti

compound assignment,

liitomistus

liik omistusi mõnedes keeltes, mingi tehte ja omistuse kombinatsioon; enamasti kasutab mingit muutujat ühe argumendina ja omistab tulemuse taas samale muutujale; vt näiteks
http://java.about.com/od/c/g/compoundassgnment.htm
http://www.serc.iisc.ernet.in/facilities/ComputingFacilities/systems/cluster/vac-7.0/html/language/ref/clrc05comasse.htm

Määratlevad allikad