STATS
English Eesti

JSON

JSON

(= "JavaScript Object Notation", "JavaScripti objektide notatsioon") XML alternatiiv, avatud inimloetava teksti standardvorming (RFC 7159, ECMA-404) atribuudi ja väärtuse paaridest koosnevate andmeobjektide edastuseks, eeskätt serveri ja veebirakenduse vahel; põhineb JavaScripti alamhulgal, kuid ei sõltu keelest; vt http://www.json.org/

Määratlevad allikad