STATS
English Eesti

approved results of measurement planning

mõõtmise plaanimise tulemid kinnitatult

Määratlevad allikad