STATS
English Eesti

English apportioned effort

(vrd discrete effort)

Eesti liigendamatu panus

Määratlevad allikad