STATS
English Eesti

English aggregate

Eesti agregaat

programmikeeltes: struktureeritud komponendikogum, kusjuures komponentidel võib olla ühesugune või erinev andmestruktuur, kogumi enda andmestruktuur võib aga olla vastava liittüübi koostisosa

Määratlevad allikad