STATS
English Eesti

English aliasing (2)

Eesti sakilisus

pildi täielikuks formeerimiseks piisamatust diskreetimise eraldusvõimest või puudulikust filtreerimisest põhjustatud soovimatud visuaalilmingud, enamasti hambulise või astmelise servana

Määratlevad allikad