STATS
English Eesti

English absolute vector

Eesti absoluutvektor

raalgraafikas: vektor, mille algus- ja lõpupunktid on määratletud absoluutkoordinaatides

Määratlevad allikad