STATS
English Eesti

English ad hoc testing

Eesti suvatestimine

testimine, mis sooritatakse kasutamata tunnustatud meetodeid testimismalli kavandamiseks

Määratlevad allikad